Certifikácia a akreditácia

Spoločnosť UNIGEO Slovensko s.r.o. má rovnaké ciele a hodnoty ako materská spoločnosť UNIGEO a.s., ktorými sú spokojnost zákazníka, kvalita služieb, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci. Ako vyjadrenie tohto svojho postoja rešpektujeme politiku IMS UNIGEO a.s

Certifikované manažerské systémy a služby akreditovaných útvarov