O spoločnosti

  • Úvodom
  • Certifikácie a akreditácie

Certifikácie a akreditácie

UNIGEO Slovensko s.r.o. spolupracuje s materskou spoločnosťou UNIGEO a.s., ktorá je držiteľom certifikátov systémov manažérstva podľa ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001 a jajíž laboratóriá sú akreditované ČIA.

Pozri tu:

http://www.unigeo.cz/standalone.php?article=3

http://www.unigeo.cz/standalone.php?article=4