O spoločnosti

Úvodom

UNIGEO Slovensko s.r.o. vznikla v roku 2001 ako dcérska firma spoločnosti UNIGEO a.s.  so sídlom v Českej republike, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1951. V počiatočnom období sme boli zameraný na geotechnický prieskum a diagnostiku železničných spodkov na tratiach Slovenskej republiky. Neskôr sa naša činnosť rozšírila o pôsobenie v oblasti vrtných prác, geologických a geotechnických prác pre ostatné druhy stavieb a inžinierskej činnosti v oblasti stavebného dozoru.  V spolupráci s UNIGEO a.s. bolo na území Slovenskej republiky dodnes realizované viacero významných úloh