Obory a činnosti

 Ponúkame riešenia v oblasti geológie, geotechniky, vrtných prác, laboratórnych rozborov zemín, vôd, pôd a odpadov.