Referencie

Vrtné práce   

Vrtny pre TČ -  Banská Štiavnica  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Ivánka pri Dunaji  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Bratislava   EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Bratislava   EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Pezinok  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Bratislava  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtny pre TČ -  Bratislava   EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2012

Vrtné práce za účelom HG a IG prieskumu - Bratislava  IGP - Dr. Mikuš, s.r.o. Bratislava  2011

Vrtné práce za účelom HG prieskumu - Bratislava    2011

Vrtné práce za účelom HG prieskumu - Kráľovský Chlmec  TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava  2011

Vrtny pre TČ -  Bratislava Rača  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2010

Vrtné práce za účelom HG prieskumu - Komárno  Aqua Invest Slovakia, s.r.o., Bernolákovo  2010

Vrtné práce za účelom IG prieskumu - D1, Hričovské Podhradie  Enge tech, s.r.o., Bernolákovo  2010

Vrtny pre TČ  -  Limbach  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2010

Vrtné práce za účelom IG prieskumu - Bratislava Hrad  RNDr. Marián Fabián, Bratislava   2010

Vrtny pre TČ -  Bratislava  EUROPLAN, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji  2010

   

Geotechnické práce   

 

Diagnostika železničného spodku traťového úseku Šurany – Nitra – Leopoldov EX - ŽELING, s.r.o. Bratislava 2012

Mestská Vila Jaroň, Bratislava, základová škára Assyx, spol s.r.o. Bratislava 2012

 
Bratislava, Gercenová ulica Športová hala, DPS základovej pôdy, Ingeva - RNDr. Ľubomír Vančík 2012

Základová škára D1 Outlet - Senec  IPEC Projekt s.r.o. Bartislava  2012

Rekonštrukcia komunikácie - Pezinok  B-Ton s.r.o. Bernolákovo  2012

IBV Viničné, komunikácie  Ing. Ľubomír Valo - VALO, Trebatice  2012

Komunikácie - Jarovce  Rapid - IS s.r.o. Bratislava  2012

Zberný dvor - Cífer  Alpine Slovakia s.r.o. Bratislava  2012

Sklad Billa Senec, rekonštrukcia porušenej komunikácie  Sohox s.r.o., Pezinok  2012

Komunikácie, D1 Outlet Senec  Ballon Bau s.r.o. Bernolákovo  2012

Základová škára, Dostavba - Senec  FABAK - Ing. Jozef Farkaš, Senec  2012

Výrobná hala C&M Kovo, Priemyselný park Myjava  Barter s.r.o. Gbely  2012

Cesta I/75 Galanta- obchvat, II. stavba  INFRAM SK s.r.o. Bratislava  2012

ČOV Senica základová škára objektu a komunikácie - Senica  Tucon a.s. Žilina  2011 - 2012

Komunikácie, DHL Senec  Ballon Bau s.r.o. Bernolákovo  2011 - 2012

Geotechnický prieskum podvalového podvalového podložia traťového úseku Kraľovany – Liptovský Mikuláš v žkm 258,479 – 295,571  EX - ŽELING, s.r.o. Bratislava  2007 - 2011

Skladová hala Malacky, spevnené plochy  Egas spol s.r.o., Bratislava  2011

Bratislava Business Center 1 Plus, základová škára objektu  DESTAV, spol. s r.o. Nesluša  2011

Senec - predajňa P-Max, parkoviská a obslužné komunikácie  Ballon Bau s.r.o. Bernolákovo  2011

Devínsky Dvor, parkoviská a spevnené plochy cesty - Bratislava  Stavby a montáže s.r.o. Bratislava  2011

Dunajská Streda, modernizácia CZD  B&B Plus s.r.o. Dunajská Streda  2011

RD Vila M Bratislava, násyp pod objektom - Bratislava  Bestav s.r.o. Malacky  2011

AB Lidl základová škára objektu, komunikácie - Bratislava  PSJ Hydrotranzit, a.s. Bratislava  2011

Moravany nad Váhom -  komunikácie  Rapid - IS s.r.o. Bratislava.  2011

Cukrovar Sereď, komunikácie  TSS Grade a.s. Trnava   2011

Omnium Plastic Lozorno, komunikácie a spevnené plochy  Sat Slovensko s.r.o. Bratislava  2011

Obytná skupina komunikácie -  Stupava  HM Real s.r.o. Bratislava  2011

Komunikácie - Bernolákovo  X-Megatona s.r.o. Svit  2011

Komunikácie, bytová zóna - Bernolákovo  Hadlym s.r.o. Piešťany  2011

 Cesta I/51 Trnava, Severný obchvat - 2 a 3 etapa  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. / TSS Grade a.s. Trnava   2009 - 2011

Obytná zóna Mladé Čunovo, komunikácie   Me&Co. Slovakia s.r.o. Bratislava  2010 - 2011

Bratislava, Južné mesto, Rozšírenie cesty I / II a obslužné komunikácie   Me&Co. Slovakia s.r.o. Bratislava  2010 - 2011

Bratislava - Letisko M.R. Štefánika prestavba a rekonštrukcia terminálu  TSS Grade a.s. Trnava   2010 - 2011

Obytná zóna Mladé Čunovo - Bratislava  Me&Co. Slovakia s.r.o. Bratislava  2010 - 2011

Bratislava - Južné mesto, komunikácie   Me&Co. Slovakia s.r.o. Bratislava  2010 - 2011

Gajary - rozšírenie skladovacej kapacity   Zipp Bratislava s.r.o. Združenie Nafta Gajary, Bratislava  2010

Celo obecná kanalizácia - Dolné Dubov  AQUATING s.r.o, Trnava  2010

Multifunkčné centrum - štadión Žilina, komunikácie  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

ŹSR Žilina Teplička, zriaďovacia stanica, 2 stavba  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

Bučany - Transpetrol, garáže a sklady  ING GROUP s.r.o. Košice  2010

Miestne komunikácie - Macov  Alfa Hill s.r.o. Bratislava  2010

Bratislava, električková trať Krížna ulica, zastávky  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

Rozšírenie výrobných kapacít, Volkswagen Slovakia  Stabil a.s., Žilina  2010

Trnava, čerpacia stanica nafty v areáli Johns Manville, základová škára   AQUATING s.r.o, Trnava  2010

Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Pečeňady  Ing. Ľubomír Valo - VALO, Trebatice  2010

Rekonštrukcia komunikácie - Trnava  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

Veľkoobchodné stredisko Just Play, komunikácie a spevnené plochy - Bratislava  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

Kľačany - komunikácie  Ing. Ľubomír Valo - VALO, Trebatice  2010

TESCO Myjava, násyp pod objektom a komunikácie  ZIPP Bratislava spol s.r.o. Bratislava   2010

Komunikácie v areáli Dopravného podniku Bratislava  Rail Ways spol s.r.o. Bernolákovo  2010

Bratislava - Letisko M.R. Štefánika komunikácie a odstavné plochy  Trnavská stavebná spoločnosť a.s. Trnava   2010

Vysvetlivky

Druh prác:
DPS – dynamické penetračné skúšky
IG- inžinierskogeologické vrty
TČ – vrty pre tepelné čerpadlá
GP – geotechnice prieskum
HG – hydrogeologické vrty